Kampanya katılımı sona ermiştir.

Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz...

KAMPANYA KOŞULLARI

Kampanya 11 – 31 Ocak 2019 tarihleri arasında geçerlidir. 

Kampanya kapsamında, Turuncu Ekstra programına kayıtlı olup, Turuncu Ekstra programı kapsamında 1 Ocak – 31 Ocak 2019 tarihleri arasında, ING Banka Kartları (Turuncu Ekstra Kart veya ING Nakit Kart) ile yaptığı alışverişlerin ve/veya vadesiz hesaptan yaptığı fatura ödemelerinin toplamı 750 TL ve üzeri olan müşteriler 30 TL değerinde Petrol Ofisi’nden hediye yakıt (akaryakıt/otogaz) kazanabilecektir.

Kampanya kodu 4 Şubat 2019 haftası itibari ile ING Bank A.S. tarafından SMS ile kampanya koşullarını yerine getiren müşterilere verilecek olup, 28 Şubat 2019 saat 23:59’a kadar kullanılabilecektir.

Kampanya kodunu aldıktan sonra, müşterinin kampanyaya www.petrolofisikazandiriyor.com sitesine kayıt olması zorunludur. Müşteri tarafından; Adının, Soyadının, GSM numarasının, Araç Plaka’sının ve ING Bank A.S. tarafından kendisine verilen kampanya katılım kodunun girilmesi gerekmektedir.


Kampanyaya katılan müşterilerin varsa Positive Card’ına yoksa GSM numarasına 30 TL değerinde yakıt hediyesi aynı gün içinde yüklenecektir.

Positive Card’ı olan müşterilerin yüklenen yakıt hediyelerinin kullanılabilmesi için kartın aktif olması şarttır. Positive Card’ı aktif hale getirip, şifre alabilmek için AKTIF yazıp, bir boşluk bıraktıktan sonra Positive Card üzerinde yer alan 16 haneli kart numarasını, AD ve SOYADINI aralarında boşluk bırakarak 7627’ye kısa mesaj olarak gönderilmesi gerekmektedir. ÖRNEK AKTİFLEŞTİRME MESAJI: AKTIF 7000190070001900 MEHMET YILMAZ.

Petrol Ofisi hediye yakıt (akaryakıt/otogaz) sadece Positive Card altyapısı ile uyumlu, anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarından yapılacak yakıt (akaryakıt/otogaz) alımlarında geçerli olacaktır ve nakde çevrilemez.

Kampanyaya katılan herkes bu koşulları kabul etmiş sayılır. Kampanya kapsamında Positive Card başvuru formu genel şartları geçerlidir. 

Bu kampanya ING Bank A.S. ve Petrol Ofisi’nin diğer kampanyaları ile birleştirilemez. 

Kampanyadan, kampanya boyunca her müşteri sadece 1 kez yararlanabilmektedir. 

Kampanyaya 1 cep telefonu numarası  ile sadece 1 kez katılım sağlanabilir. 

Kampanya 10.000 kişi ile sınırlıdır.

Her kampanya katılım kodu sadece 1 kez kullanılabilir. 

Kampanya kodunun son kullanım tarihi 28 Şubat 2019’dur. 

Kampanya kurgusu ve süresinde meydana gelen değişiklik hakkı ING Bank A.S.ve Petrol Ofisi’ne aittir. Ayrıntılı bilgi için Petrol Ofisi Müşteri Hizmetleri Danışma Hattı 0800 211 02 29

PETROL OFİSİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ olarak, müşterilerimizin Şirketimizle paylaştığı kişisel verilerin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Kişisel verileriniz yasal zorunlulukların yerine getirilmesi, hizmetin tarafınıza ulaştırılması, sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya Şirketimizin Positive Card ve benzeri sadakat programlarına ilişkin hizmetlerini müşterilerimize sunabilmesi çerçevesinde toplanıp işlenebilmektedir.

Anayasadan ve diğer kanunlardan doğan özel hayatın gizliliği, kişisel temel hak ve özgürlükleri ile kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verinin Tanımı

Kişisel veri, bireylerin kimliklerini belirli hale getirmeye elverişli her türlü bilgi olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda başta kimlik bilgileri, adres, telefon, plaka bilgileri gibi kişinin ailevi, sosyal ve ekonomik bilgileri de kişisel veri niteliğindedir.

2. Amaç ve Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, Şirketimiztarafından ve tayin ettiği hizmet sağlayıcılar vasıtası ile sizlere Positive Card ve benzeri sadakat programlarına ilişkin hizmetleri sunabilmek, kampanya ve diğer hizmetlerden haberdar etmek, hizmet güvenliği ve kalitesini korumak amacıyla işlenebilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Edinilmesi

Kişisel verileriniz Kanun’da belirtilen hükümlere uyumlu olarak, Şirketimiz, iştiraklerimiz, bayilerimiz ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımız gibi kanallar aracılığıyla yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanır.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Edinilen kişisel veriler; Şirketimiz tarafından ürün ve hizmet sunabilmek, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetleri geliştirmek, beğeni ve ihtiyaçlara paralel olarak özelleştirmek ve Şirketimizin iş stratejilerinin belirlemesi ve uygulaması amaçlarını gerçekleştirmek kapsamında; Kanun’da belirtilen amaçlar ve sınırlar doğrultusunda işlenebilmektedir.

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler, sadece işleme amaçları için kullanılmakta olup, gerekli süre boyunca muhafaza edilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Muhafazası, İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz; ürün ve hizmet sunulabilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, iş stratejilerinin oluşturulması ve ticari faaliyetlerin talepler doğrultusunda yürütülmesi gibi amaçlar doğrultusunda Şirketimizce, ana hissedarlarımıza ve grup şirketlerimize, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımıza sadece Kanun’nda belirtilen amaçlar ve sınırlar doğrultusunda aktarılabilecektir. Kişisel verilerin aktarılmasında, Kanun’dan doğan istisnalar saklı kalmak üzere kişisel veri sahibinin açık rızası aranmakta, kişisel veri sahibinin açık rızası olmayan veriler aktarılmamaktadır.

6. Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

Bilgilendirme Metninin 3. bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verileriniz; kişisel verilerin işlenme amacı ortadan kalktığında ve her halükarda ilgili mevzuatın belirlediği saklama sürelerinin tamamlanması akabinde Şirketimiz tarafından silinmekte, erişimi kısıtlanmakta, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanunda Kişisel veri sahiplerinin hakları özetle aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir:

8. İletişim

Kanun’da belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurularınız için gerekli iletişim bilgileri:

Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü, Eski Büyükdere Cad. No.33, Maslak, Sarıyer-İstanbul,
Telefon: 0-212-329 1500, E-Posta: uyum@poas.com.tr
Mersis No: 0729-0015-0430-0023